การปรับปรุงวัสดุ

How energy efficient materials make better buildings

อาคารร่วมสมัยหมายถึงอาคารที่มีมากกว่าการสร้างโดยการใช้อิฐ และ ปูน ปัจจุบันนักออกแบบนิยมเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เพื่อสร้างสรรค์อาคารที่ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายภายใน และการประหยัดพลังงาน รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะด้านความร้อน

เมื่อทำการปรับปรุงบ้านเก่า หรือ วางแผนในการผสมผสานเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่ถูกต้อง สามารถสร้างความแตกต่างชัดเจนในเรื่องการประหยัดพลังงงาน สิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงการประหยัดพลังงานคือ ตัวนำความร้อน นักออกแบบควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนของวัสดุฉนวนที่เลือกใช้ ค่าแลมบ์ดา (lambda) คือค่าการนำความร้อนที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของฉนวนกันความร้อนที่สมบูรณ์แบบ

ความปลอดภัยของโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

การก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน ขึ้นอยู่กับฉนวนกันความร้อนที่มีค่าแลมบ์ดา (lambda) ที่ต่ำมาก การใช้ฉนวนกันความร้อนจะพอเหมาะกับอาคารหรือไม่ ไม่อยู่ที่โครงสร้างหลักเท่านั้นแต่รวมถึงช่องว่างขนาดเล็ก เช่น เมื่อฉนวนอยู่ในบริเวณหลังคา หรือ ผนังที่มีรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ อาจส่งผลเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ไม่เต็มที่

เนื่องจากปกติ ย้อนไป 30-50 ปีก่อนที่จะมีการพัฒนาวัสดุสำหรับการสร้างอาคาร สิ่งสำคัญที่เราพิจรณาคือ การใช้งานของวัสดุในระยะยาว

Dive into our products

More on energy efficiency

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านที่ไม่ใช้พลังงาน

การสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือบ้านที่มีความสามารถในการผลิตพลังงานได้มากพอที่ต้องการใช้

อ่านเพิ่มเติม
RockWorld imagery, The big picture, city, urban, skyscrapers
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนนับล้าน

ประโยชน์ของฉนวนความร้อนที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก้สังคม

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยการคืนทุนภายในสองปี หรือ น้อยกว่าสองปี การลงทุนในฉนวนกันความร้อน อาจช่วยทำให้หลายล้านกลุ่มอุตสาหกรรมประหยัด

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

วิธีสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

การให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการปรับปรุงสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารแสดงถึงโอกาสที่จะพัฒนาให้เมืองของเราเป็นเมืองที่ปลอดภัย และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
RockWorld imagery,The Big Picture, idea, people
7 จุดเด่นของหิน

คุณสมบัติในการกันความร้อน

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การผลิตอาหารแบบเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงปัญหาน้ำท่วม ฉนวนหินภูเขาไฟถูกออกแบบมาเพื่อสามารถดูดซับน้ำ หรือไม่ดูดซับน้ำ ได้ตามแต่ความต้องการเพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ำที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บ้านที่แทบไม่ต้องการความร้อน

ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งช่วยลดการสูญเสียความร้อน เพื่อให้บ้านสามารถเก็บความอบอุ่นได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานสร้างความร้อน หรือเพียงแค่ปล่อยให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง

อ่านเพิ่มเติม