สุขภาพจากภายใน ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ฉนวนใยหินภูเขาไฟนั้นก่อให้เกิดชีวิตที่มีสุขภาพดี มีการเป็นอยู่ที่สุขสบาย จากการควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนตลอดจนคุณสมบัติทางความร้อนให้อยู่ในความเหมาะสม ซึ่งฉนวนกันความร้อนของร็อควูลนั้นช่วยลดเสียงรบกวนที่ผ่านตัวอาคาร ผลิตภัณฑ์ Rockdelta สามารถลดเสียงรบกวนจากพื้นดินและการสั่นสะเทือนจากรถไฟ และเรายังมี Rockfon ซึ่งเป็นเพดานที่ดูดซับเสียง ทำให้ห้องนั้นมีความสะดวกสบายและยังช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในนั้นมีความสำคัญพอ ๆ กับสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ คุณภาพอากาศ และการได้ยินเสียง ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชีวิตภายในให้ความร่มเย็นเป็นสุข

คุณทราบหรือไม่

การก่อสร้างและการออกแบบที่ดีของอาคารนั้นนำไปสู่สุขภาพที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย และนำไปสู่การเพิ่มความสามารถของการทำงาน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า อาคารนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเรา ซึ่งมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอาคารที่เอื้อต่อผู้อยู่อาศัยและการรักษาสภาพอากาศต่างๆภายในให้อยู่ในความเหมาะสมมากที่สุด

reference, wall, wall insulation, etics, house, home, multi-family house, multi-family home, multi family house, germany, job 3248