การพัฒนาการรับมือเมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัย

ทุกคนก็ล้วนที่จะมีสิทธิ์ในการคาดหวังว่าที่อยู่อาศัยของพวกเขา สถานที่ทำงาน โรงเรียน หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลจะมีความปลอดภัย ตัวอาคารเมื่อถูกไฟไหม้แล้วจะมีการรับมืออย่างไรต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ซึ่งนั่งก็คือการตอบสนองของวิธีการเลือกใช้ ออกแบบของตัวอาคารให้มีประสิทธิภาพในการรับมือกับสิ่งนี้

 

ฉนวนกันความร้อนของเรานั้นคือส่วนสำคัญในการรับมือต่อปัญหาอัคคีภัยในอาคาร ซึ่งใยหินของเรานั้นมีคุณสมบัติที่ไม่ติดไฟและสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส และสิ่งนี้เองจะจำกัดการเผาไหม้ของเปลวเพลิงให้อยู่เพียงแค่เฉพาะที่ซึ่งจะสามารถรักษาความปลอดภัยของตัวอาคารไม่ให้ถูกเผาไหม้ได้ และนอกเหนือจากการรับมือจากการลุกลามของไฟแล้ว ฉนวนของร็อควูลยังไม่ก่อให้เกิดควันพิษใดๆอีกด้วย

 

 

กรณี

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการรับมือจากปัญหาอัคคีภัย

ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัย

การเกิดเปลวไฟสามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 องค์ประกอบซึ่งนั่นก็คือ แหล่งที่กำเนิดประกายไฟได้ วัสดุที่ติดไฟ และก๊าซออกซิเจน

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ

การใช้วัสดุป้องกันไฟที่มีคุณภาพสูงสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างไฟไหม้เพียงในอาคารหรือไฟไหม้ทั้งอาคารได้

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

อาคารที่ไม่มีวัสดุติดไฟ

ตึกที่มีความสูงปานกลางจนถึงตึกสูงควรจะติดตั้งและหุ้มด้วยฉนวนจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ.

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

ควันฆ่าคนมากกว่าไฟ

การสูดดมควันพิษก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตมากกว่าถูกไฟไหม้

อ่านเพิ่มเติม
ใยหินสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส