การพัฒนาการรับมือเมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัย

ทุกคนก็ล้วนที่จะมีสิทธิ์ในการคาดหวังว่าที่อยู่อาศัยของพวกเขา สถานที่ทำงาน โรงเรียน หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลจะมีความปลอดภัย ตัวอาคารเมื่อถูกไฟไหม้แล้วจะมีการรับมืออย่างไรต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ซึ่งนั่งก็คือการตอบสนองของวิธีการเลือกใช้ ออกแบบของตัวอาคารให้มีประสิทธิภาพในการรับมือกับสิ่งนี้

 

ฉนวนกันความร้อนของเรานั้นคือส่วนสำคัญในการรับมือต่อปัญหาอัคคีภัยในอาคาร ซึ่งใยหินของเรานั้นมีคุณสมบัติที่ไม่ติดไฟและสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส และสิ่งนี้เองจะจำกัดการเผาไหม้ของเปลวเพลิงให้อยู่เพียงแค่เฉพาะที่ซึ่งจะสามารถรักษาความปลอดภัยของตัวอาคารไม่ให้ถูกเผาไหม้ได้ และนอกเหนือจากการรับมือจากการลุกลามของไฟแล้ว ฉนวนของร็อควูลยังไม่ก่อให้เกิดควันพิษใดๆอีกด้วย

 

 

กรณี

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการรับมือจากปัญหาอัคคีภัย

ใยหินสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส