การอยู่ในพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกสบาย

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื้นภายในอาคารที่"ถูกต้อง"

Ideal indoor temperature
0

is the ideal indoor temperature

Affected learning
0

of students felt even a small change in temperature affected learning

Poor indoor climate
0

Europeans live in homes with a poor indoor climate

ไปยังผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะดวกสบายภายในอาคาร

ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

สุขภาพดีภายใน

สภาพอากาศภายในที่ดีคือพื้นฐานของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ในปัจจุบันเราต่างใช้เวลากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ภายในสถานที่

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

รับอากาศบริสุทธิ์จากภายใน

เราต่างก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ภายในสถานที่ ซึ่งการมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบ้านของเรานั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

ประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ของการปรับปรุงบ้าน

ในระหว่างการปรับปรุงและอัพเกรดบ้านให้มีชีวิตชีวาทำให้สิ่งที่อยู่ภายในกำแพงของคุณนั้นจะแตกต่างขึ้นจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บ้านที่แทบไม่ต้องการความร้อน

ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งช่วยลดการสูญเสียความร้อน เพื่อให้บ้านสามารถเก็บความอบอุ่นได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานสร้างความร้อน หรือเพียงแค่ปล่อยให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง

อ่านเพิ่มเติม