คุณทราบหรือไม่?

การปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน สำหรับเราการออกแบบอาคารที่ดี และการเลือกใช้ฉนวนที่ถูกต้องเหมาะสมถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยในการลดการใช้พลังงานสำหรับปัจจุบัน 

เรื่องราวความคิดของเรา

อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดของเรา

หัวข้อ

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

Thought Leadership

ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านที่ไม่ใช้พลังงาน

การสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือบ้านที่มีความสามารถในการผลิตพลังงานได้มากพอที่ต้องการใช้

อ่านเพิ่มเติม
RockWorld imagery, The big picture, city, urban, skyscrapers
Thought Leadership

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนนับล้าน

ประโยชน์ของฉนวนความร้อนที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก้สังคม

อ่านเพิ่มเติม
Thought Leadership

การสร้างให้บ้านสะดวกสบายน่าอยู่ขึ้น

การเพิ่มสมรรถนะของฉนวนกันความร้อนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

อ่านเพิ่มเติม
Thought Leadership

ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยการคืนทุนภายในสองปี หรือ น้อยกว่าสองปี การลงทุนในฉนวนกันความร้อน อาจช่วยทำให้หลายล้านกลุ่มอุตสาหกรรมประหยัด

อ่านเพิ่มเติม
Thought Leadership

บ้านที่แทบไม่ต้องการความร้อน

ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งช่วยลดการสูญเสียความร้อน เพื่อให้บ้านสามารถเก็บความอบอุ่นได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานสร้างความร้อน หรือเพียงแค่ปล่อยให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง

อ่านเพิ่มเติม
Thought Leadership

การปรับปรุงวัสดุ

เมื่อทำการปรับปรุงบ้านเก่า หรือ วางแผนในการผสมผสานเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่ถูกต้อง สามารถสร้างความแตกต่างชัดเจนในเรื่องการประหยัดพลังงงาน

อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม