ผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

หนึ่งในหลักของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือควรมีการใช้ผลิตภัณฑ์ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์เราคือทางเลือกใหม่ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นฉนวนเพดานที่มีคุณสมบัติด้านเสียง และแผ่นฉนวนสำหรับผนังภายนอกอาคารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ วัตถุดิบของเราคือหินภูเขาไฟ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ และสามารถคืนกลับสู่ธรรมชาติ และด้วยคุณสมบัติที่ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ของผลิตภัณฑ์ร็อควูล จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการสร้างอาคารที่มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตที่ทันสมัย

อาคารโดยทั่วไปมีอัตราการผลิตขยะถึง หนึ่งในสามของขยะทั่วโลก และท้ายสุดก็จะนำเอาขยะไปฝังกลบ และเราไม่เห็นถึงความจำเป็นของการฝังกลบขยะ เนื่องจากการออกแบบฉนวนหินภูเขาไฟของเรา มีความเป็นไปได้ที่สามารถใช้วัตถุดิบที่จะนำไปฝังกลบ ประมาณหนึ่งในสามของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของเราคือการนำของเสียจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้า และ ระบบบำบัดน้ำเสียจากเทศบาลมาใช้เป็นวัตถุดิบ

นี่คือวิธีที่ได้ผลสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่

คุณทราบหรือไม่?

การปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน สำหรับเราการออกแบบอาคารที่ดี และการเลือกใช้ฉนวนที่ถูกต้องเหมาะสมถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยในการลดการใช้พลังงานสำหรับปัจจุบัน 

เรื่องราวความคิดของเรา

อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดของเรา

หัวข้อ

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

ความเป็นผู้นำทางความคิด

การทำให้กลายเป็นเมือง และ มหานครที่ยั่งยืน

การออกแบบที่ดี และ การใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีนั้น สามารถทำให้เมืองกลายเป็นเมืองใหญ่ที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นผู้นำทางความคิด

ชั้นป้องกัน

ในการออกแบบกรอบอาคาร(โครงสร้าง และ ผนังภายนอกอาคาร) มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็น เนื่องจากกรอบอาคารมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้มีความสะดวกสบาย

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นผู้นำทางความคิด

สถานพยาบาล

ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เมื่อพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นผู้นำทางความคิด

การย้ายอาคาร

สถาปัตยกรรมที่สวยงามสร้างความรู้สึกให้ดีขึ้น การมองเห็นอาคารที่สวยงามมีอิทธิพลเหนือความอารมณ์ส่วนตัวและสามารถส่งอิทธิพลในด้านที่ดีต่อชุมชนที่เราอาศัย

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นผู้นำทางความคิด

ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง

เนื่องจากที่ผ่านมามีการพิสูจน์ที่เพิ่มมากขึ้นว่า ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องการการแก้ไข การออกแบบเสียงที่ดีจะช่วยให้คุณครู และ นักเรียนสามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นผู้นำทางความคิด

มาตรการการป้องกันมลพิษทางเสียง

การประเมิณมลพิษทางเสียง จากระดับเสียง ไม่สามารถใช้ได้กับคนที่มีใจรักในเสียงเพลง แต่เสียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เรียกว่า มลพิษทางเสียงนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม