อายุการใช้งานยาวนาน

เศรษฐกิจหมุนเวียนคือคำตอบสำหรับความมั่นคงที่ยั่งยืน

แนวทางรูปแบบเศรษฐกิจที่สามารถบรรลุผลสำเร็จ คือ การรับมา, การลงมือทำ, การปฏิเสธ การใช้รูปแบบเศรฐษกิจหมุนเวียนเพื่อลดการผลิตของเสีย และ สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างระบบเศรฐษกิจแบบยั่งยืนได้

รูปแบบเศรฐษกิจหมุนเวียนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบต่างๆประมาณ 3 พันล้านตันต่อปีสำหรับการก่อสร้างอาคาร และในขณะเดียวกันอาคารเหล่านี้มีการผลิตขยะประมาณหนึ่งในสามของขยะทั้งหมด และสุดท้ายก็นำเอาขยะไปฝังกลบต่อไป ดังนั้นอาคารเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการออกนโยบายโดยสหภาพยุโรปที่มีการส่งเสริมเศษฐกิจแบบหมุนเวียน

เราสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ

แผนธุรกิจของร็อควูลสอดคล้องกับแนวความคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน เราได้ทำการสร้างมูลค่าให้กับเศษวัสดุ นำเศษวัสดุเหลือใช้ของเรามาออกแบบสินค้าเพื่อให้สินค้าสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีก  หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของใยหินสามารถทำมาจากวัสดุที่ต้องใช้วิธีการฝังกลบ โดยสรุปราวๆหนึ่งในสามของวัตถุดิบที่ทางบริษัทใช้ ประกอบด้วยเศษวัสดุโลหะจากโรงงาน เศษวัสดุจากโรงไฟฟ้า เศษวัสดุจากการบำบัดน้ำเสีย หรือแม้กระทั่งเศษกระเบื้องจากห้องน้ำ อ่างล้างมือและชักโครก

ออกแบบเพื่อการแยกส่วน

แนวคิดสำคัญอีกหนึ่งอย่างของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ ออกแบบเพื่อแยกส่วน เพื่อให้สินค้าสามารถนำไปรีไซเคิลได้ สินค้านั้นจะต้องสามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไปแยกประเภทวัตถุดิบได้ แล้วนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำไปทิ้ง

ใยหินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพได้อย่างยาวนานและง่ายต่อการรื้อ การนำกลับไปใช้และรีไซเคิล ด้วยคุณภาพของใยหินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในสินค้าของ ROCKWOOL ทำให้บริษัทชองเราก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน

“เรายังคงทุ่มเทอย่างหนักเพื่อผลิตสินค้าที่ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงความคิดที่ยั่งยืนทั้งในตัวสินค้า การบริหาร และวิจัยและพัฒนา”

Jens Birgersson

กลุ่มร็อควูล
ผู้บริหารสูงสุด

วัฏจักรและการหมุนเวียนของอาคาร

ควบคู่ไปกับ Arup, Frener & Reifer และ BAM และได้รับการสนับสนุนจาก The Environment Environment Trust, กลุ่มร็อควูลได้มีการแสดงให้เห็นถึงต้นแบบของอาคารที่ทันสมัยที่สุด และการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ London Design Festival 2016 นักออกแบบและผู้ผลิตป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูลวัสดุบนคลาวด์ ซึ่งฟีดเข้าสู่ระบบการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ที่สามารถดูได้ผ่านรหัส QR ที่แสดงภายในอาคารทรงกลม

เจาะลึกผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฏจักร

ความยั่งยืนและวัฏจักร

เหนือกว่าการนำกลับมาใช้ใหม่

เราทุกคนคุ้นเคยกับแนวความคิดเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) แต่คำว่า อัพไซคลิ้ง คือการพัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์ให้มีมูลค่า และสามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้วัสดุบริสุทธิ์

อ่านเพิ่มเติม
Moscow, Park Zariadye, soaring bridge, city, nature, people, architecture. September 2017.  Green grass, trees and a church in the city centre. Sunset view on the Kremlin
ร็อควูลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านรายงานความยั่งยืน ปีค.ศ. 2017

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืนและวัฏจักร

วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มสำหรับอาคาร กลายเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

อ่านเพิ่มเติม
RockWorld imagery,The Big Picture, bin, trash, recycle, recycling, waste
7 จุดเด่นของหิน

วัฏจักร

การสร้างคุณค่าให้กับวัสดุเก่า หรือ วัสดุเหลือใช้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม