อะไรคือการทำให้กลายเป็นเมือง

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และ การพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 พันล้านคน ภายในปีค.. 2050 ซึ่งถือเป็นแรงกดดันสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย ในความเป็นจริงทุกๆสัปดาห์ จะมีการเพิ่มของของประชากรที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ภายในเมืองประมาณ 1.5 ล้านคน

การทำให้กลายเป็นเมือง ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับการเผชิญหน้ากับปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยสำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ การเผชิญกับมลภาวะที่เพิ่มขึ้น การแปรปรวนของสภาพอากาศ การย้านถิ่นฐานของประชากร การจัดการขยะ และอาคารในทวีปยุโรปมีมากกว่าสองในสามของที่มีความต้องการในการใช้พลังงานหลักทั้งหมด และ ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คุณทราบหรือไม่?

การทำให้กลายเป็นเมืองมีความท้าทายหลายประการ ทั้งในด้านของสุขภาพโดยทั่วไปของประชากร คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และหากการสร้างอาคารใหม่ให้มีประสิทธิภาพ หรือ การปรับปรุงอาคารเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราก็สามารถสร้างเมืองที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน

เรื่องราวความคิดของเรา

อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดของเรา

หัวข้อ

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

สังคมเมือง

การทำให้กลายเป็นเมือง และ มหานครที่ยั่งยืน

การออกแบบที่ดี และ การใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีนั้น สามารถทำให้เมืองกลายเป็นเมืองใหญ่ที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

ชั้นป้องกัน

ในการออกแบบกรอบอาคาร(โครงสร้าง และ ผนังภายนอกอาคาร) มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็น เนื่องจากกรอบอาคารมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้มีความสะดวกสบาย

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

สถานพยาบาล

ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เมื่อพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

การย้ายอาคาร

สถาปัตยกรรมที่สวยงามสร้างความรู้สึกให้ดีขึ้น การมองเห็นอาคารที่สวยงามมีอิทธิพลเหนือความอารมณ์ส่วนตัวและสามารถส่งอิทธิพลในด้านที่ดีต่อชุมชนที่เราอาศัย

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง

เนื่องจากที่ผ่านมามีการพิสูจน์ที่เพิ่มมากขึ้นว่า ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องการการแก้ไข การออกแบบเสียงที่ดีจะช่วยให้คุณครู และ นักเรียนสามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

มาตรการการป้องกันมลพิษทางเสียง

การประเมิณมลพิษทางเสียง จากระดับเสียง ไม่สามารถใช้ได้กับคนที่มีใจรักในเสียงเพลง แต่เสียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เรียกว่า มลพิษทางเสียงนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม