การย้ายอาคาร

การดึงดูดความรู้สึกด้วยความงามในสถาปัตยกรรมส่งผลทำให้เรารู้สึกดี

สถาปัตยกรรมไม่เกี่ยวกับคำพูด แต่มันคือน้ำตา”1 Philip Johnson สถาปนิกได้กล่าวว่า การเห็นแสงที่ตกกระทบลงที่พิพิธภัณฑ์ Bilbao’s Guggenheim สามารถทำให้ผู้คนสามารถร้องไห้ได้ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากความงามของสถาปัตยกรรมนั้นมีอิทธิพลเหนืออารมณ์ของเรา ถึงแม้แต่มีการปรับปรุงพื้นที่พักอาศัย เมื่อภายนอกอาคารสวยงามมความรู้สึกภายในก็ดีขึ้นตาม เราเรียกมันว่าคือการพัฒนา

พิพิธภัณฑ์ Bilbao’s Guggenheim คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพ แค่เพียงห้าปีหลังการสร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จ สามารถสร้างรายได้ และเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภายใน 1 ปี  (GDP) ได้ถึง 2.4 ล้านเหรียญยูโรของขาวแบสค์2 จากเมืองที่เคยซบเซากลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม

ในการสำรวจออนไลน์ล่าสุดของกลุ่มร็อควูล 73 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ทำแบบสอบถามนั้น แสดงความเชื่อมั่นว่า สถาปัตยกรรมที่สวยงามส่งผลที่ดี สามารถพัฒนาชุมชนได้3 การศึกษาอื่นๆ ก็สามารถยืนยันได้ว่า ความสำคัญทางสุนทรียศาสตร์ของอาคาร ตัวอย่างเช่น การวิจัยโดยคณะกรรมาธิการด้านสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่า 85 ปอร์เซ็นต์นั้น ความรู้สึกได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมรอบตัวเรา และ 81 เปอร์เซ็นต์นั้นมีความสนใจในความงามของอาคาร4

ประวัติศาสตร์ของวัสดุก่อสร้างนั้นมีอิทธิพลต่อสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ความสัดส่วนสูง และความหนักเบาของหินสำหรับปราสาท และโบสต์ ไปจนถึงความอบอุ่น หรือความอบอุ่นภายในสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นด้วยไม้และฉนวนกันความร้อน

ปัจจุบันสถาปนิกมีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้สามารถใช้ศักยภาพในการออกแบบได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะดวกสบาย และปลอดภัย พร้อมกัน

 

1: Fast Company, "Why Our Brains Love Curvy Architecture"
2: The Guardian, "Bilbao mayor wins award for transforming declining city"
3: ROCKWOOL, Modern Life Google Survey, February 20th 2017
4: Streets of Shame, 2002, CABE Commission for Architecture and the Built Environment

ความงามทางสถาปัตยกรรม
0

73 เปอร์เซ็นต์คิดว่าความงามทางสถาปัตยกรรมสะท้อนให้เห็นถึงชุมชนที่ดีขึ้น

อิทธิพลของสถาปัตยกรรม
0

85 เปอร์เซ็นต์ ที่เห็นด้วยว่าสถาปัตยกรรมมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึก

การเพิ่มขึ้นของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภายใน
0

ล้านเหรียญยูโรของขาวแบสค์ หลังจากที่พิพิทธภัณฑ์ Guggenheim ถูกสร้างเสร็จภายใน 5 ปี

การเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

สังคมเมือง

สถานพยาบาล

ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เมื่อพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

เสียง

จากประสบการณ์เราสามารถสัมผัสได้ว่า สถาปนิกไม่ควรจะเสียเวลาอย่างมากไปกับความคิดเรื่องของการควบคุมเสียงอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การสร้างให้บ้านสะดวกสบายน่าอยู่ขึ้น

การเพิ่มสมรรถนะของฉนวนกันความร้อนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านที่ไม่ใช้พลังงาน

การสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือบ้านที่มีความสามารถในการผลิตพลังงานได้มากพอที่ต้องการใช้

อ่านเพิ่มเติม