เครื่องหมายการค้าของร็อควูล

เครื่องหมายการค้าร็อควูล จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในประเทศเดนมาร์ก ปีพ.. 2479 ปีต่อมาได้มีการลงทะเบียนเครื่องหมายคำพูด ปัจจุบันได้มีขยายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อนำไปใช้ถึง 60 ประเทศทั่วโลก

 

เราจึงขอขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับกรณีการนำเครื่องหมายการค้าของเราไปใช้อย่างถูกต้อง ตามกฎพื้นฐานด้านล่างเหล่านี้;

  • เครื่องหมายการค้าร็อควูลในภาษาอังกฤษ ต้องเขียนด้วยตัวพิมใหญ่เสมอ
  • คำว่าร็อควูลต้องตามด้วยคำขยาย หรือ คำอธิบายเสมอ
  • ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ร็อควูล, ฉนวนกันความร้อนร็อควูล, หรือ ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูล
  • ต้องเขียนเครื่องหมายการค้าร็อควูล (ROCKWOOL) ทุกครั้ง ห้ามย่อ หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
  • ร็อควูลไม่ใช่คำทั่วไปสำหรับใช้แทนคำว่า ฉนวนกันความร้อน หรือ ฉนวนหินภูเขาไฟ และ ไม่สามารถใช้เป็นตัวอย่างได้
  • ตัวอย่างการใช้แทน เช่น คำว่า ฉนวนกันความร้อนร้อควูล

โปรดทราบว่าข้อตกลงการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าของเราในเชิงพาณิชย์