เครื่องคิดเลข RT60

เครื่องคำนวณความก้องกังวานของเสียง (RT60)

เสียงก้องกังวาน หรือที่รู้จักกันคือเสียงเอคโค ซึ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่ภายใน เสียงจะค่อยๆหายไปตามเวลา เนื่องจากคลื่นเสียงจะถูกดูดซับในหลายครั้ง และจะสะท้อนอยู่ภายในพื้นผิวของห้องนั้น แต่ถ้าพื้นผิวของห้องทำจากไม้เนื้อแข็ง และไม่มีวัสดุดูดซับจะต้องใช้เวลานานจากเดิม เสียงเอคโคนั้นจึงจะหายไป ซึ่งทำให้เป็นการรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังสามารถบั่นทอนการสื่อสารและทำลายสมาธิได้

ระยะเวลาของเสียงกังวานจากการคำนวณโดยเครื่อง RT60หมายถึง ระยะเวลาที่นานพอในการลดพลังงานคลื่นเสียงลง 60dBจากระดับเสียงเดิม จากนั้นจะคำนวณโดยการจำลองใช้วัสดุสำหรับการดูดซับเสียงภายในพื้นที่ และสิ่งสำคัญที่พึงระวัง คือการเกิดเสียงก้องกังวานภายในห้อง เพื่อป้องกันปัญหาการถูกรบกวนในระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้พักอาศัย

เครื่องคำนวณ RT60 ถูกพัฒนาโดย ร็อควูล เอเชีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการประเมินค่าความล่าช้าของเสียงสะท้อน ดังนั้นจึงสามารถช่วยปรับระดับเสียงในห้องคุณให้ดีขึ้นได้

 

ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ silent เมื่อนำมาใช้ร่วมกับวัสดุที่เป็นพื้นผิวที่บาง หรือมีรูพรุน จะมีคุณสมบัติดูดซับเสียงที่ดี และมีประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ จึงช่วยลดเสียงที่ก้องกังวาน และสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัยภายในห้อง

ดูผลิตภัณฑ์