Video thumbnail 7sos landing pages, Fire resilience

วิธีการพัฒนาความสามารถในการทนไฟสำหรับอาคาร

ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL สามารถทนไฟและอุณหภูมิสูงกว่า 1000°C และทำหน้าที่เป็นกำแพงไฟที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยป้องกันไฟจากการแพร่กระจายทำให้บ้านและที่ทำงาน (และรถยนต์ของผู้บริหาร) ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการทนไฟ