ความสามารถในการป้องกันเสียง

เมืองที่ไม่เคยหลับไหลและทำให้คุณตื่นตลอดเวลา

เมืองที่ไม่เคยหลับไหลและทำให้คุณตื่นตลอดเวลา

จากรถไฟสู่รถราง จากถนนสู่สนามบิน โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักที่สำคัญในชีวิตเมือง ซึ่งเป็นที่ที่สามารถเกิดเสียงรบกวนได้อย่างมาก อาจเป็นผลมาจาก การเกิดแผ่นดินไหว การจราจรที่เสียงดัง รวมถึงมลภาวะทางเสียงของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และ ทั้งหมดนี้คือ ผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรง การป้องกันเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์สามารถส่งผลดีต่อร่างกายของเราได้ จากการเรียนรู้พฤติกรรมของคนในสังคม ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL ที่มีความหนาแน่นสูง คือปัจจัยที่สามารถทำให้คนเมืองเหล่านั้น อาศัยอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่แปรปรวน หรือ อาศัยอยู่ภายใต้เสียงรบกวน

 การป้องกันเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์สามารถส่งผลดีต่อร่างกายของเรา เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมของคนในสังคม ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL ที่มีความหนาแน่นสูง จะช่วยลดการผ่านของอากาศและเสียงรบกวน ทั้งยังดูดซับเสียงนั้นไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะเป็นเสียงจากการก่อสร้างสาธารณูปโภคก็ตาม

 

โครงสร้างฉนวนหินภูเขาไฟถูกออกแบบให้สามารถควบคุมการสั่นสะเทือน และเสียงที่รบกวนของระบบคมนาคมขนส่งในเขตเมือง ถือเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้คน และอาคารภายในเมือง

ถึงแม้ว่าการอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณสนามบิน ที่ซึ่งมีเสียงรบกวนอย่างมาก แต่ด้วยคุณสมบัติของฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL ที่หุ้มบริเวณหลังคาจึงสามารถช่วยลดเสียงดังที่รบกวนคุณได้ถึง 40%

คุณทราบหรือไม่?

 ด้วยโครงสร้างของฉนวนหินภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นรูพรุน จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ROCKWOOL มีตัวดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงโดยธรรมชาติ สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีการดูดซับเสียง เด็กๆจะพลาดข้อมูลจากคุณครูถึง 25%

 

RockWorld imagery,The Big Picture, kids, school, people, children

7 จุดเด่นของหิน

ค้นหาคุณสมบัติเด่นของหินด้านอื่นๆเพิ่มเติม