สุนทรียภาพทางความงาม

อาคารของเราไม่เพียงแค่สวยงามเท่านั้น

สุนทรียภาพทางความงามของอาคาร ไม่จำเป็นต้องกระทบกับประสิทธิภาพของอาคาร

การอาศัย หรือ ทำงานในพื้นที่ที่สวยงาม ส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยอยู่มีความรู้สึกสบายใจ มีแรงบันดาลใจ และมีความสุข ถือเป็นการสร้างความใกล้ชิดให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี สำหรับวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและคุณสมบัติที่หลากหลาย ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสถาปนิกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีการผสมผสานระหว่าง สุนทรียศาสตร์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ROCKWOOL สามารถเติมเต็มช่องว่างให้กลมกลืนเพื่อปกป้อง หรือส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยจากอัคคีภัย ประสิทธิภาพด้านเสียง ประสิทธิภาพด้านความร้อน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านความแข็งแรง อีกทั้งเรายังคำนึงถึงความงามตามธรรมชาติ และการนำหินมาประยุกต์ใช้แบบไร้ขีดจำกัด ง่ายสำหรับการนำมาใช้ในงานออกแบบ เพราะสามารถปรับแต่งไปได้ในหลายรูปแบบ ตามแต่ความต้องการของสถาปนิก

คุณทราบหรือไม่?

 

มากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราพบว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเป็นเพียง 5.5% ของต้นทุนอาคารทั้งหมดเท่านั้น ในขณะที่ค่าใช่จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ มีมูลค่าสูงถึง 86% ดังนั้นการลงทุนเพียงเล็กน้อยในการเลือกใช้วัสดุที่ในการออกแบบที่เหมาะสม ก็สามารถส่งผลอย่างมากในการลดค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย

 

UN City

For more information see: Permissions

7 จุดเด่นของหิน

ค้นหาคุณสมบัติเด่นของหินด้านอื่นๆเพิ่มเติม