วัฏจักร

การสร้างคุณค่าให้กับวัสดุเก่า หรือ วัสดุเหลือใช้อย่างต่อเนื่อง

ฉนวนหินภูเขาไฟสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่สิ้นสุด

 ถึงแม้ว่าหิน คือหนึ่งในวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเราได้พัฒนาเทคโนโลยีของเราในการนำของเสีย หรือ ของเหลือใช้เหล่านั้นกลับมาเป็นวัตถุดิบทางเลือกในกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันนี้ขยะเสียที่มาจากอาคารทั่วไป คิดเป็นปริมาณสามส่วนของขยะเสียทั้งหมด และจะถูกกำจัดโดยการฝังกลบ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปริมาณของขยะ และป้องกันไม่ให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆกลายเป็นขยะของเสีย ROCKWOOL จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานมาใช้ รวมถึงบริการการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย

 

ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถอดออกมาเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในกรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร หรือ มีการรื้อถอน ความจริงแล้วคุณสมบัติของฉนวนหินภูเขาไฟถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของรูปแบบการดำเนินงานทางธุรกิจแบบวัฏจักร และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตร่วมกับเรา

 

คุณทราบหรือไม่?

 

เรายังมีกระบวนการนำกลับไปใหม่ เพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรในเรือนกระจก ทุกวันนี้กว่า 90% ของลูกค้าในทวีปยุโรป เลือกใช้ Grodan ซึ่งมีรูปแบบของกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ และเรากำลังพัฒนาเพื่อขยายบริการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

 

Man checking green basil plants in greenhouse.  GRODAN, Green, Horticulture.

7 จุดเด่นของหิน

ค้นหาคุณสมบัติเด่นของหินด้านอื่นๆเพิ่มเติม