คุณสมบัติในการกันความร้อน

การรักษาระดับของอุณหภูมิภายในอาคารที่เหมาะสม ไม่ว่าสภาพอากาศภายนอกจะเป็นอย่างไร

การรักษาอุณหภูมิภายในอาคารที่สม่ำเสมอ จะส่งผลดีสำหรับตัวคุณและสิ่งแวดล้อม

 การใช้ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง และทำงานได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมจึงเหมาะสำหรับสภาพความผันผวนของอุณหภูมิ หรือในสภาพแวดล้อมของชีวิตคนเมือง เช่น การรักษาระดับอุณหภูมิภายในอาคารส่งผลให้ค่าไฟของอาคารลดลง การระบายอากาศที่ดี และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคาร การมีชีวิตที่สะดวกสบาย จึงส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเจริญเติบโต

 

 การไหวเวียนของอากาศ หรือความร้อนที่ลดลง สามารถช่วยรักษารูปร่างและความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ของเรา จึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุดตลอดอายุการใช้งานของอาคาร และนี่ถือเป็นส่วนนึงของความมุ่งมั่นในการสร้างเมืองที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโตของมนุษยชาติ

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเราไดรับการสืบทอดคุณสมบัติของโครงสร้างทางกายภาพของใยหินภูเขาไฟ โดยโครงสร้างเหล่านี้ทำให้เกิดช่องอากาศที่ช่วยให้ฉนวนกันความร้อน เราสามารถกั้นอุณหภูมิความร้อนได้ถึงแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อน และสามารถรักษาสภาพอุณหภูมิที่อบอุ่นในสภาพอากาศที่เย็น

คุณทราบหรือไม่ว่า?

ความชื้นและเชื้อราสามารถส่งผลเสียต่อโครงสร้างอาคาร การระบายความร้อนภายในอาคาร รวมถึงระบบทางเดินหายใจของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคารด้วย ดังนั้นการเข้าใจความสามารถในการระบายอากาศ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอาคารที่มีความแข็งแรง ทนทาน และดีต่อสุขภาพ

 

RockWorld imagery,The Big Picture, poeple, view, woman

ผลิตภัณฑ์จากฉนวนหินภูเขาไฟสามารถสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งผลที่ดีสำหรับสุขภาพทุกคน

การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม และ คุณสมบัติในการกันความร้อนของหิน สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความสามารถในการปกป้องผู้คน จากความชื้นและเชื้อราอื่นๆได้ ดังนั้นสถาปนิกจึงสามารถออกแบบสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เพียงแต่ปกป้องเราจากสภาพอากาศต่างๆ แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สะดวกสบาย นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

 

สิ่งปลูกสร้างก็เหมือนกับผู้คนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีถูกสุขลักษณะ ฉนวนหินภูเขาไฟ ก็เปรียบเสมือนผิวหนังที่สามารถให้ความชื้นซึมผ่านเข้าและออกสู่ผิวของผนังอาคารได้ คุณสมบัตินี้เองของฉนวนใยหินที่สามารถช่วยปกป้องอาคารจากความเสียหาย หรือ การคุกคามจากเชื้อราและความชื้นได้

 

7 จุดเด่นของหิน

ค้นหาคุณสมบัติเด่นของหินด้านอื่นๆเพิ่มเติม