คุณสมบัติของน้ำ

การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า หมายถึง ปริมาณการใช้ทรัพยกรที่ลดลง ในขณะที่ปริมาณผู้ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการน้ำ คือกุญแจสำคัญในการจัดการปริมาณการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้นเพิ่มแรงกดดันในการผลิตอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เราต้องเพิ่มการป้องกันโอกาสในการเกิดน้ำท่วม ฉนวนหินภูเขาไฟที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมในการดูดซับน้ำ หรือ ไม่ดูดซับน้ำ เช่นเดียวกับการหมุนเวียนในปฏิกิริยาเรือนกระจก และ การแก้ปัญหาการจัดการน้ำที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยให้ผลิตผลทางการเกษตรทั้งโลกเติบโต -โดยการใช้น้ำลดลงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการเพาะปลูกบนดิน

ในสภาพแวดล้อมของเมือง ฉนวนหินภูเขาไฟของเราสามารถช่วยลดปริมาณน้ำผนที่ตกลงอย่างหนักโดนการระบายน้ำจากหลังคา หรือ พื้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ลงไปสู่พื้นดิน และให้น้ำนั้นค่อยๆแทรกซึมลงใต้ดิน เพื่อเติมระดับน้ำบาดาล

 

คุณทราบหรือไม่

 

ถ้าเปลี่ยนการปลูกมะเขือเทศโดยการใช้ฉนวนหินภูเขาไฟในการเพาะปลูก ในเรือนกระจก Benelux ปีค..2016 มาเป็นการปลูกมะเขือเทศบนพื้นดินบริเวณทุ่งโล่งในพื้นที่ของเมดิเตอร์เรเนียน เราจะต้องใช้น้ำปริมาณมากกว่า 65 ล้านลิตรเพื่อการชลประทาน

 

Girl watering green house

7 จุดเด่นของหิน

ค้นหาคุณสมบัติเด่นของหินด้านอื่นๆเพิ่มเติม